Radiostationer som förval

Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
P3-1246-DOM-Radiostationer som förval
Förvalsknappar.

AM1/FM radio

10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex. AM).

De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.

Ställ in en station, se Radiostationssökning.
Håll in en av förvalsknappen under några sekunder. Förvalsknappen kan nu användas.

En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.

För att aktivera/deaktivera, tryck i AM-/FM-källans normalvy på OK/MENU och välj VisaFörval.

Digitalradio (DAB)*

10 förval kan sparas per band. Lagring av förval görs genom långt tryck på önskad förvalsknapp, för mer information se AM/FM radio ovan. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.

Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.

En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.

För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj VisaFörval.

 OBS

Ljudanläggningens DAB-system stödjer inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
  1. 1 Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
  2. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument