PIN-kod till Volvo On Call*

PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra Volvo On Call (VOC)-tjänster.

Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljare aktiverar abonnemanget, används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa VOC-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via VOC service center eller skapa ett konto till mobilappen.

Glömt eller vill byta PIN-kod

Om PIN-kod har glömts eller önskar byta den (t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta en återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i bilen. Den nya koden kommer att skickas till bilägaren.

Fel PIN-kod har skrivits in i appen upprepade gånger

Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i rad uppnåts kommer kontot att låsas. För att kunna använda appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett nytt app-konto skapas genom att följa samma process som vid föregående skapande av app-konto.

  1. * Tillval/tillbehör.