Navigation* – resvägsalternativ

Inställningar för resvägsalternativ innefattar bl.a. resvägstyp och antal resvägsförslag.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar

Resvägstyp

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativ.

Välj typ av resväg:

 • Snabb med trafikanpassning – kort restid med minimal köbildning1.
 • Snabb – kort restid prioriteras.
 • Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.
 • ECO med trafikanpassning – låg bränsleförbrukning1 prioriteras.

Ny resväg på begäran

Val för omberäkning av rutt pga trafikinformation.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativNy resväg på begäran.

Välj funktionalitet:

 • Markerad ruta – omberäkning av rutt måste bekräftas med OK/MENU eller ignoreras med EXIT.
 • Tom ruta – automatisk omberäkning av rutt.

Resvägsförslag

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativResvägsförslag.
P3-1346-NAV-Melco Meny Resvägsförslag
Resvägsförslag.

Välj inställning för användning av resvägsförslag:

 • 1 – startar vägledning direkt enligt angiven resplan.
 • 3 – systemet föreslår 3 alternativa resvägar, varav ett alternativ måste väljas innan vägledning startar. Notera att det dröjer något längre innan vägledningen startar pga systemet måste beräkna 3 lämpliga resvägar.

Använd samåkningsfil2

Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då förutsatt att personbilen medför en eller flera passagerare. Med denna funktion aktiverad, inkluderas även körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativAnvänd samåkningsfil.

Välj inställning för användning av samåkningsfil:

 • Aldrig
 • För 2 personer
 • Mer än 2 personer

Använd expressfil2

Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då förutsatt att personbilen är klassad som "miljöbil" eller liknande. Med denna funktion aktiverad, inkluderas även körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativAnvänd expressfil.

Välj inställning för användning av expressfil:

 • Markerad ruta – expressfil används i resvägsberäkningar.
 • Tom ruta – expressfil används ej.

Undvik område2

Motorvägar kan ej väljas bort. Vid beräkning av resväg används alltid motorväg som alternativ resväg.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativUndvik område.

Välj område att undvika längs resvägen (om området redan finns i listan som tidigare angivet område – gå vidare till nästa steg):

 • Välj område på kartan – välj önskat område på kartan, för mer information se "Skapa spärrområde" nedan.
 • Från lagrad plats – välj utifrån sparade platser.
Valet läggs till i listan med områden att undvika.
P3-1420-NAV-us Meny Inställningar Resväg Undvik område-PopUp

Markera området i listan som önskas undvika, tryck på OK/MENU och välj Aktivera.

Det är här även möjligt att Ändra, Inaktivera och Radera områden.

Området undviks vid beräkning av resväg.

Skapa spärrområde

Ett område som ska undvikas väljs genom att markera direkt på kartan med en fyrkantig ruta.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar Resväg Undvik område-4
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativUndvik områdeVälj område på kartan.
Scrolla kartan tills markören är i önskat område.
Tryck OK/MENU.
En röd ruta skapas.
Vrid TUNE för att justera rutans storlek.
Tryck OK/MENU när rutan täcker önskat område.
Området lagras i listan över områden att undvika.

För att området inte ska inkluderas vid beräkning av resväg så måste området aktiveras, se avsnittet "Undvik område" ovan.

Undvik vissa trafikinslag 2

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativ:

 • Undvik motorvägar
 • Undvik vägtullar
 • Undvik tunnlar
 • Undvik färjor
 • Undvik biltåg
 • Undvik betalvägar

 OBS

 • Om en resplan är upplagd när dessa val görs, kan viss fördröjning ske efter att ett alternativ bockats i/avbockats eftersom resplanen måste omberäknas.
 • Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är bortvalda undviks dessa i möjligaste mån och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Koordineras med information från Trafikradion.
 3. 2 Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.