Menyöversikt – kombiinstrument

Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets informationsdisplay är beroende av nyckelläget.

Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i bil.

Analogt kombiinstrument

Digital hastighet
Parkeringsvärmare*
Extravärmare*
Färddatoralternativ
Servicestatus
Oljenivå1
Meddelanden (##)1

Digitalt kombiinstrument

Inställningar*
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden1
Oljenivå1
Parkeringsvärmare*
Nollställning färddator
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Vissa motorer.