Bildinställningar

Det går att justera bildinställningarna (när bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.
I uppspelningsläge tryck på OK/MENU och välj Bildinställningar, bekräfta med OK/MENU.
Vrid TUNE till det som ska justeras och bekräfta med OK/MENU.
Justera inställningen genom att vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.

För att återgå till inställningslistan, tryck OK/MENU eller EXIT.