Två-stegs bälteskudde* – uppfällning

Den integrerade bälteskudden i baksätet kan fällas upp i två steg. Hur många steg kudden ska fällas upp beror på barnets vikt.
Steg 1Steg 2
Vikt22–36 kg15–25 kg

Steg 11

Uppfällning av bälteskudde 22-36 kg (bild 1 av 2)
Ikon grå fyrkant 1

Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.

P3007-Uppfällning av bälteskudde 22-36 kg (bild 2 av 2)
Ikon grå fyrkant 2

Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.

Steg 22

P3007-Uppfällning av bälteskudde 18-28 kg (bild 1 av 2)
Ikon grå fyrkant 1

Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.

P3007-Uppfällning av bälteskudde 18-28 kg (bild 2 av 2)
Ikon grå fyrkant 2

Lyft upp bälteskudden i framkant och pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.

 OBS

Det går inte att justera bälteskudden från steg 2 till steg 1. Den måste först återställas genom att fällas ned helt i sittdynan.

 Varning

Om inte instruktionerna rörande två-stegs bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.

 Varning

Volvo rekommenderar att reparation eller byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är mycket sliten.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Nedre steget.
  3. 2 Övre steget.