Batteri – Start/Stop

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.

För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop*.

För mer information om bilens startbatteri, se Starthjälp med batteri.

Följande tabell visar specifikationer för start- respektive stödbatteri i bil med Start/Stop-funktion.

Batteri
Start, 12 V Stöd, 12 V
Köldstartförmåga1 – CCA2 (A)

7203

7604

Vänsterstyrd bil:

1205

1706

Högerstyrd bil:

120

Storlek, L×B×H (mm)

278×175×190

Vänsterstyrd bil:

150×90×1065

150×90×1306

Högerstyrd bil:

150×90×106

Kapacitet (Ah)

70

Vänsterstyrd bil:

85

106

Högerstyrd bil:

8

 Viktigt

Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt typ monteras, EFB7 i bil med manuell växellåda och AGM8 i bil med automatisk växellåda.

Vid byte av stödbatteri måste batteri av AGM-typ monteras.

 OBS

 • Ju högre strömuttag det är i bilen, desto mer måste generatorn arbeta och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
 • När startbatteriets kapacitet sjunkit under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/Stop-funktionen ur.

Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a. högt strömuttag innebär:

 • Motorn auto-startar9 utan att föraren trycker ner kopplingspedalen (manuell växellåda).
 • Motorn auto-startar utan att föraren lyfter foten från färdbromspedalen (automatisk växellåda).

Batteriernas placering

P3-1046-s+v60 DRIVe Start/Stop battery location
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil.
 1. Ikon röd cirkel 1Startbatteri10
 2. Ikon röd cirkel 2Stödbatteri

Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 Viktigt

Om följande inte beaktas kan Start/Stop-funktionen tillfälligt upphöra att fungera efter inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:

 • Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare – enbart bilens chassi ska användas som jordpunkt.

Se Starthjälp med batteri – där beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.

 OBS

Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt är “svart” och bilen i princip saknar samtliga normala elektriska funktioner och motorn därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stop-funktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett auto-stopp misslyckas med att auto-starta motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.

För att säkerställa en lyckad auto-start efter ett auto-stopp måste batteriet först laddas upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en extern batteriladdare.

Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.

För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Enligt EN-standard.
 3. 2 Cold Cranking Amperes.
 4. 3 Manuell växellåda.
 5. 4 Automatisk växellåda.
 6. 5 Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.
 7. 6 Övriga.
 8. 7 Enhanced Flooded Battery.
 9. 8 Absorbed Glass Mat.
 10. 9 Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
 11. 10 Se Startbatteri – allmänt för utförlig beskrivning av startbatteriet.

Relaterade dokument