Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.

Det finns två varianter av fjärrnycklar – Fjärrnyckel i basutförande samt Fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator)*.

FunktionalitetBas1med PCC2
Låsning/upplåsning samt löstagbart nyckelbladxx
Nyckelfri låsning/upplåsningx
Nyckelfri motorstartx
Informationsknapp och indikeringslamporx

Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet jämfört med fjärrnyckel i basutförande – bl.a. stöd för nyckelfri start och låsning/upplåsning (Keyless Drive) samt vissa unika funktioner.

Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad av metall. Den synliga delen finns i två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna åt.

Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte andra varianter än den som levererades med bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma bil.

Bilen levereras med två fjärrnycklar.

 Varning

Om det finns barn i bilen:

Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 5-knappars nyckel
  3. 2 6-knappars nyckel

Relaterade dokument