S60 Cross Country

2016 Early

Motorrum

Spolarvätska – påfyllning

Uppdaterad 7/23/2018

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.

Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av blått lock.

Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.

OBS

Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren kommer ett meddelandet om att man ska fylla på spolarvätska tillsammans med symbol visas i kombiinstrumentet.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under fryspunkten.

Viktigt

Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6 och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt vatten).

Viktigt

Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.

Volym:

  • Bilar med strålkastarrengöring: 5,4 liter.
  • Bilar utan strålkastarrengöring: 4,0 liter.

Var detta till någon hjälp?