S60 Cross Country

2016 Early

Motorrum

Startbatteri – byte

Uppdaterad 7/23/2018

Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av verkstad.

Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.

Demontering

Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vänta minst 5  minuter innan några elektriska anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.

            

Öppna clipsen på främre täcklocket och ta loss locket.

Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.

Ta loss bakre täcklocket genom att skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.

Varning

Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.

Lossa den svarta minuskabeln.

Lossa den röda pluskabeln.

Lossa avluftningsslangen från batteriet.

Skruva loss skruven som håller batteriklamman.

För batteriet åt sidan.

Lyft upp det.

Tvärstag på R-Design*

Tvärstag och plenumlucka.

Tvärstag och plenumlucka.

Bilar med R-Design har ett tvärstag som måste demonteras innan startbatteriet kan bytas.

Ta bort plenumluckorna på höger och vänster sida. Bänd försiktigt med en plastkniv eller liknande.

Lossa och ta bort skruvarna (en på höger och en på vänster sida) som håller tvärstaget.

Ta bort tvärstaget.

Nu kan startbatteriet demonteras enligt föregående avsnitt.

  • Montering av tvärstaget sker i omvänd ordning.

OBS

Dra åt skruvarna med 30 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.

Montering

Ställ ner batteriet i batterilådan.

För batteriet inåt samt åt sidan tills det når bakkant av lådan.

Skruva fast klamman som håller batteriet.

Anslut avluftningsslangen.

Kontrollera att den är korrekt ansluten till både batteriet och utloppet i karossen.

Anslut den röda pluskabeln.

Anslut den svarta minuskabeln.

Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare avsnitt "Demontering".)

Montera gummilisten. (Se "Demontering".)

Passa in det främre täcklocket och fäst det med clipsen. (Se "Demontering".)

För mer information om bilens startbatteri, se Starthjälp med batteri.


Var detta till någon hjälp?