Byte av hjul

Byte av hjul – montering

Uppdaterad 7/23/2018

Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs på ett korrekt sätt.

Ditsättning

Varning

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.

Rengör anliggningsytorna mellan hjul och nav.

Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna ordentligt.

Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.

Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.

Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.

Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.

OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

OBS

Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över ventilen på fälgen vid montering.

Vid byte till annan däckdimension

Gäller bilar med däcktrycksövervakningStandard på vissa marknader.: Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig både vid byte till större och mindre dimensioner, och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.


Var detta till någon hjälp?