Färddator

Färddator – digitalt kombiinstrument

Uppdaterad 7/23/2018

Bilens färddator kan registrera, beräkna och visa information.

Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett av alternativen är att färddatorns tre displayer slocknar – det markerar även början/slutet på loopen.

Informationsdisplayer och rattspakens reglage.

Informationsdisplayer och rattspakens reglage.

OK – Öppnar loopen med Färddatorns funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Öppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur en funktion efter utfört val.

Funktioner

Gör så här för att öppna och kontrollera/justera funktioner:

 1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem först med två tryckRESET.
 2. Tryck på OK – loop med alla funktioner öppnas.
 3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
 4. Avsluta med två tryckRESET efter utförd kontroll/justering.

Färddatorns olika funktioner listas i följande tabell:

Funktioner

Information

Nollställning färddator
 • Medelförbrukning
 • Medelhastighet

Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se tabell under nästa avsnitt "Rubriker" och avsnitt "Nollställning – Medelhastighet/-förbrukning" för information om det momentet.

Meddelanden

För mer information, se Meddelanden – hantering.

Teman

Här väljs kombiinstrumentets utseende.

Inställningar *

Välj Auto På eller Av.

För mer information, se Extravärmare.

Kontrastläge/Färgläge

Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.

Parkeringsvärmare *
 • Direktstart
 • Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
 • Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.

För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare – tidur.

Servicestatus

Visar antal månader och körsträcka till nästa service.

Oljenivå

Vissa motorer.

För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning.

Rubriker

 Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en i vardera ”fönster”.

Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en i vardera ”fönster”.

En av rubrikkombinationerna i följande tabell kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:

 1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem först med två tryckRESET.
 2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
 3. Stanna på önskad rubrikkombination.

Rubrikkombinationer

Information

Medelförbrukning

Trippmätare T1 + Mätarställning

Medelhastighet

 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.

Nuvarande förbrukning

Trippmätare T2 + Mätarställning

Körsträcka till tom tank

 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.

Nuvarande förbrukning

Mätarställning

kmh<>mph

kmh<>mph – se avsnittet "Digital hastighetsvisning".

Ingen färddatorinformation.

Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer – det markerar även början/slutet på loopen.

Kombiinstrumentets rubrikkombination för Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:

 • Vrid på tumhjulet – stanna på önskad rubrik.

Nollställning – Trippmätare

Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som ska nollställas:

 • Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.

Nollställning – Medelhastighet/-förbrukning

1. Välj funktion Nollställning färddator och aktivera med OK.
2. Välj något av följande alternativ med Tumhjulet och aktivera med OK:
 • l/100 km
 • km/h
 • Nollställ båda
3. Avsluta med RESET.


Var detta till någon hjälp?