Reglage

Backspeglar – yttre

Uppdaterad 7/23/2018

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglage.

Reglage yttre backspeglar.

Reglage yttre backspeglar.

Inställning

Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan i knappen lyser.

Justera läget med inställningsspaken i mitten.

Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.

Varning

Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god överblick. Föremål kan synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.

Lagring av inställningar

Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade.

Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering.

Vinkling av backspegel vid parkering

Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade.

Video thumbnail
     

Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.

Lägg i backväxeln och tryck in knappen L eller R.

När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in knappen L respektive R.

Automatisk vinkling av backspegel vid parkering

Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade.

När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter en stund.

Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Automatisk infällning vid låsning

Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade.

När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls backspeglarna in/ut automatiskt.

Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Återställning till neutralläge

     

Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge måste elektriskt återställas till neutralläge för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:

Fäll in speglarna med knapparna L och R.

Fäll ut dem igen med knapparna L och R.

Upprepa ovanstående procedur vid behov.

Speglarna är nu återställda i neutralläge.

Elektriskt infällbara backspeglar*

     

För parkering/körning i trånga utrymmen kan speglarna fällas in:

Tryck ner knapparna L och R samtidigt (nyckelläge måste vara lägst I).

Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.

Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.

Trygghetsbelysning och ledbelysning

Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts.


Var detta till någon hjälp?