Reglage

Blinkers

Uppdaterad 7/23/2018

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller neråt spaken förs.

Blinkers.

Blinkers.

Kort blinksekvens

För rattspaken uppåt eller neråt till första läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Kontinuerlig blinksekvens

För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta läget.

Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för hand eller automatiskt av rattrörelsen.

Blinkersymboler

För blinkersymboler, se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd.


Var detta till någon hjälp?