Reglage

Fönsterhissar

Uppdaterad 7/23/2018

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.

Reglagepanel i förardörr.

Reglagepanel i förardörr.

Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster

Varning

Kontrollera att ingen baksätespassagerare kommer i kläm när fönstren stängs från förardörren.

Varning

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om fönstren stängs, även när fjärrnyckeln används.

Varning

Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Manövrering

Manövrering av fönsterhissar.

Manövrering av fönsterhissar.

Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.

För att fönsterhissarna ska kunna användas måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer. Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.

Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter efter en kort stund.

OBS

Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att öppna även de främre fönsterrutorna lite grann.

Manövrering utan automatik

För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.

Manövrering med automatik

För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.

Manövrering med fjärrnyckel och centrallås

För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller från insidan med centrallåset, se Fjärrnyckel och Låsning/upplåsning – inifrån.

Återställning

          

Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.

Dra upp knappens främre del lätt för att hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i en sekund.

Släpp knappen kort.

Dra upp knappens främre del igen i en sekund.

Varning

Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.


Var detta till någon hjälp?