Reglage

Ljusreglage

Uppdaterad 7/23/2018

Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre belysning. Det används också för att justera display- och instrumentbelysning samt stämningsljus.

Översikt ljusreglage

Översikt ljusreglage.

Översikt ljusreglage.

Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning samt stämningsljus*
Knapp för dimbakljus
Vred för färdbelysning och parkeringsljus
Tumhjul

Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.

för ljushöjdsreglering

Vredets lägen

Läge

Innebörd

VarselljusPlacerade i eller under stötfångaren fram. när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn är igång.

Helljusblink kan användas.

Varselljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn är igång.

Sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus när bilen är parkerad.

Helljusblink kan användas.

Varselljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus i dagsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn är igång.

Halvljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus i svagt dagsljus eller mörker eller när dimbakljus eller vindrutetorkare med kontinuerlig torkning är aktiverade.

Funktionen Tunneldetektering* är aktiverad.

Funktionen Aktivt helljus* kan användas.

Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.

Helljusblink kan användas.

Halvljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus.

Helljus kan aktiveras.

Helljusblink kan användas.

Volvo rekommenderar att läge används när bilen körs, så länge trafiksituationer eller väderförhållanden inte är ogynnsamma för funktionen Aktivt helljus*.

Instrumentbelysning

Olika display- och instrumentbelysning tänds beroende på nyckelläge, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Displaybelysningen dämpas automatiskt vid mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.

Instrumentbelysningens styrka regleras med tumhjulet.

Video thumbnail

Ljushöjdsreglering strålkastare

Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.

Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.

Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att höja/sänka ljushöjden.

Lägen på tumhjulet för olika lastfall.

Lägen på tumhjulet för olika lastfall.

Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
Personer i alla säten
Personer i alla säten samt maximal last i bagageutrymmet
Förare samt maximal last i bagageutrymmet

Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustade med tumhjulet.


Var detta till någon hjälp?