Symboler och meddelanden

Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

DAC kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.

Kombiinstrument

SymbolSymboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.

Meddelande

Innebörd

Driver Alert Dags för en paus

Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.

Vindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar.

Driver Alert Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Bildskärm

SymbolSymboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.

Meddelande

Innebörd

Driver Alert AV

Funktionen är avstängd.

Driver Alert Tillgänglig

Funktionen är aktiverad.

Driver Alert Standby <65 km/h

Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.

Driver Alert Ej tillgänglig

Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar.


Var detta till någon hjälp?