Symboler och meddelanden

Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

SymbolSymboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.

Meddelande

Innebörd

Kollisionsvarning system AV

Kollisionsvarnaren avstängd.

Visas när motorn startas.

Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.

Kollisionsvarning ej tillgänglig

Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.

Visas när föraren försöker aktivera funktionen.

Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.

Automatisk bromsning har aktiverats

Auto-broms har varit aktiv.

Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.

Vindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar.

Radarn blockerad Se handbok

Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.

Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.

Läs om radarsensorns begränsningar.

Kollisionsvarning Service erfordras

Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Var detta till någon hjälp?