Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Skifta från ACC till CC

I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv farthållare:

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

Farthållare

Adaptiv farthållare

Med en knapptryckning kan den Adaptiva delen (avståndshållaren) i den Adaptiva farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta/lagrade hastigheten.

  • Gör ett långt tryck på rattknapp – kombiinstrumentets symbol skiftar från till .
> Därmed är Farthållare CC aktiverad.

Varning

Bilen bromsar inte längre automatiskt efter skifte från ACC till CC – den följer endast satt hastighet.

Skifta tillbaka från CC till ACC

Stäng av Farthållaren (CC) med 1–2 tryck på -knappen. Nästa gång systemet sätts på, är det den Adaptiva farthållaren (ACC) som aktiveras.


Var detta till någon hjälp?