Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare (ACC)*

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Föraren ställer in önskad hastighet och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn upptäcker ett långsammare fordon framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.

Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller ställd i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av en Avståndsvarning för det korta avståndet.

Varning

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.

Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.

Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd och hastighet hålls, även när den Adaptiva farthållaren används.

Viktigt

Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Automatisk växellåda

Bilar med automatisk växellåda har utökade funktioner med den Adaptiva farthållarens funktion Köassistans.


Var detta till någon hjälp?