Farthållare

Fartbegränsare* – ändra hastighet

Uppdaterad 7/23/2018

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.

Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.

Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv

Ändra lagrad hastighet

Lagrad maxhastighet ändras med korta eller långa tryck på knapp eller .

För att justera +/– 5 km/h:

  • Använd korta tryck – varje tryck ger +/– 5 km/h.

För att justera +/– 1 km/h:

  • Håll knappen intryckt och släpp när kombiinstrumentets markering är vid önskad maxhastighet.

Senast gjorda tryck lagras i minnet.


Var detta till någon hjälp?