Körfältsassistent

Körfältsassistans – begränsningar

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistenten är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

OBS

I vissa krävande situationer kan LKA ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att LKA stängs av.

Exempel på sådan situation kan vara:

  • vägarbeten
  • vinterväglag
  • dålig vägbeläggning
  • mycket sportigt körsätt
  • dåligt väder med reducerad sikt.

Händerna på ratten

En förutsättning för att Körfältsassistans ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar – om så inte sker, uppmanas föraren med ett textmeddelande att aktivt styra bilen.

Följer då föraren inte uppmaningen att börja styra, försätts Körfältsassistans i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara avbruten tills föraren börjar styra bilen igen.


Var detta till någon hjälp?