Körfältsassistent

Körfältsassistans – handhavande

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Körfältsassistans kompletteras med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några exempel:

OBS

LKA är temporärt deaktiverad så länge körriktningsvisaren är påslagen.

LKA

LKA "ser" och följer sidolinjerna.

Då Körfältsassistans är aktiv och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att LKA-symbolen har VITA linjer.

  • GRÅ sidolinje – Körfältsassistans ser ingen linje på den sidan av bilen.
LKA ingriper på höger sida.

LKA ingriper på höger sida.

Körfältsassistans ingriper och styr undan sidolinjen – det indikeras med:

  • RÖD linje för aktuell sida.

Var detta till någon hjälp?