Trafikskyltsinformation

Trafikskyltsinformation (RSI)

Uppdaterad 7/23/2018

Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.

Exempel på läsbara hastighetsrelateradeVisade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel. skyltar.

Exempel på läsbara hastighetsrelaterade

Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.

skyltar.

Funktionen Trafikskyltsinformation ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör samt när det råder omkörningsförbud. I det fall både en skylt med motorväg/motortrafikled och skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för högsta tillåtna hastighet.

Varning

RSI fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser.


Var detta till någon hjälp?