V40 Cross Country

2015 Late

Växellåda

Växelväljarspärr

Uppdaterad 7/23/2018

Det finns två olika typer av växelväljarspärr – mekanisk och automatisk.

Mekanisk växelväljarspärr

Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.

Med spärrknappen intryckt kan spaken föras framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.

Automatisk växelväljarspärr

Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:

Parkeringsläge (P)

Stillastående bil med motorn igång:

  • Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.

Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock Parkeringsläge (P)

För att kunna föra växelväljaren från P till övriga växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II.

Växlingsspärr – Neutral (N)

Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är igång eller inte) är växelväljaren spärrad.

För att kunna föra växelväljaren från N till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II.

Deaktivera automatisk växelväljarspärr

Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelväljaren föras ur P-läget för att bilen ska kunna flyttas.

Lyft ur den skålade insatsen i facket bakom mittkonsolen och lokalisera en återfjädrande knapp i fackets botten.

Tryck ner knappen och håll.

För växelväljaren ur P-läget och släpp knappen.

Sätt tillbaka förvaringsfackets insats.


Var detta till någon hjälp?