Trafikskyltsinformation

Trafikskyltsinformation* (RSI)

Uppdaterad 1/31/2020

Trafikskyltsinformation* (RSI)

Funktionen Trafikskyltsinformation (RSIRoad Sign Information) hjälper föraren att observera vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar och vissa förbudsskyltar bilen passerar.

P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar

Exempel på läsbara skyltarTrafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel..

RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.

I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för motorväg/motortrafikled.

Varning

  • Funktionen Trafikskyltsinformation är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Trafikskyltsinformation kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

RSI På/Av

Funktionen Trafikskyltsinformation är valbar – föraren kan välja eller Av.

P4-1220-MyCar RSI

Aktivera RSI så här:

  1. Sök fram funktionen i menysystemet MY CAR, se MY CAR.
  2. Markera Trafikskyltsinformation med ett tryck på knapp OK/MENU och backa ut med EXIT.

Var detta till någon hjälp?