Reglage – övrigt

Glastak*

Uppdaterad 1/31/2020

Glastak*

Glastakets rullgardin kan manövreras med reglaget i takkonsolen.

Glastaket är fast men den elmanövrerade rullgardinen kan manövreras i nyckelläge I eller II med reglaget i takkonsolen. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

P4-1220-Y55X-Panorama roof Curtain
Automatisk öppning till ändläge
Manuell öppning tills knappen släpps
Manuell stängning tills knappen släpps
Automatisk stängning till ändläge

Viktigt

  • Undvik att vidröra rullgardinen eftersom den då kan skadas.
  • Använd endast reglaget i takkonsolen för att manövrera rullgardinen.

Var detta till någon hjälp?