Luftfördelning

Luftdistribution i kupé

Uppdaterad 1/31/2020

Luftdistribution i kupé

Den inkommande luften fördelas genom ett antal olika munstycken i kupén.

P4-1646-Y555-Air distrubution

I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.

Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen.

Ventilationsmunstycken i instrumentpanel

P4-1220-Y55X-Air vents in dashboard
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled

Om munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.

OBS

Tänk på att små barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.

Luftfördelning

P4-1220-Y55X-Button air distribution
Luftfördelning – defroster vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycke instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv

Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på knapparna tänds i bildskärmen (se bilden nedan) motsvarande figur och en pil framför respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information, se luftfördelningstabellen.

P3-1717-S60/V60 Luftdistribution i display

Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.


Var detta till någon hjälp?