Bilvård

Polering och vaxning

Uppdaterad 1/31/2020

Polering och vaxning

Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för att ge den ett extra skydd.

Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.

Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.

Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat innehåller både polish och vax.

Viktigt

Undvik vaxning samt polering på plast, gummi och på lackerade detaljer i matt eller halvmatt utförande.

Vid användning av avfettningsmedel på plast och gummi, om nödvändigt gnugga endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.

Polering av blanklister kan nöta bort eller skada det blanka ytskiktet.

Polermedel som innehåller slipmedel ska inte användas.

Viktigt

Enbart lackbehandlingar rekommenderade av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.

Matt klarlack

Där bilen är lackerad med en matt klarlack ska följande tänkas på för att undvika lackskador p.g.a. felaktig behandling:

Viktigt

Polera aldrig en matt klarlack. Polering leder till att lacken blir blank.

Använd inte lackrengörningsmedel, slipmedel, polerprodukter eller glanskonservering t.ex. vax. Dessa produkter är bara avsedda för högblanka ytor. Om de används på matt lack uppkommer svåra skador på ytorna (blanka fläckar).

Viktigt

  • Om det kommer vax på den matta lackytan ska det omedelbart avlägsnas med rengörningsbensin av standardtyp.
  • Var noga med att inte få kåda, fett eller olja på bilens lack. De kan efterlämna rester. Avlägsna omedelbart med rengörningsbensin av standardtyp.

Gå försiktigt till väga och tryck inte för kraftigt på lackytan.


Var detta till någon hjälp?