Motorrum

Motorrum – översikt

Uppdaterad 1/31/2020

Motorrum – översikt

Översikten visar några servicerelaterade komponenter.

Motorrum

P4-1420 Motorrumsbild VEP4

Motorrummets utseende kan skilja beroende av modell- och motorvariant.

Expansionskärl för kylsystem
Påfyllningsrör för spolarvätska
Kylare
Påfyllningsrör för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Luftfilter

Varning

Tändsystemet har mycket hög spänning och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är varm.


Var detta till någon hjälp?