Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Handhavande av den Adaptiva farthållaren och rattens knappsats varierar beroende på om bilen är utrustad med fartbegränsare En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad. eller inte.

Adaptiv farthållare med Fartbegränsare

Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT = beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).

Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare

Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT = beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).

Var detta till någon hjälp?