Parkeringshjälp

Aktiv parkeringshjälp (PAP)*

Uppdaterad 7/23/2018

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet. Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.

På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.

På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.

OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter parkeringsutrymmet.

Varning

PAP fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.


Var detta till någon hjälp?