Utforska din manual

V60
2015 Early

9 Resultat

röststyra vissa funktioner i multimediasystemet och i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon med fördefinierade röstkommandon.

Röststyr multimediasystemet till att t.ex. byta källa eller byta spår.

Röststyr radion till att t.ex. byta station.

Röststyrning kan utföras med ett antal fördefinierade snabbkommandon.

Röststyr en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt eller ett nummer.