Förkonditionering

Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se Volvo On Call mobilapp.

I situationer där ERS-funktionen uteblir eller avbryts, visar kombiinstrumentet en symbol kompletterad med ett förklarande textmeddelande.

Utebliven ERS-funktion

Meddelande

Innebörd

Ingen fjärrstart. För många försök

ERS uteblev då högst 2 st ERS-aktiveringar i följd är tillåtna.

Ingen fjärrstart Låg bränslenivå

ERS uteblev p.g.a. för låg bränslenivå.

Ingen fjärrstart Växeln ej i läge P

ERS uteblev då växelväljaren inte är i P-läge.

Ingen fjärrstart Föraren är i bilen

ERS uteblev p.g.a. att en person finns i kupén.

Ingen fjärrstart Låg batterispänning

ERS uteblev p.g.a. låg batterispänning. Ladda batteriet genom att starta motorn.

Ingen fjärrstart Motorvarning

ERS uteblev p.g.a. varningsmeddelande från motor. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Ingen fjärrstart. Låg kylarvätskenivå

ERS uteblev p.g.a. felmeddelande från kylsystemet, se Kylvätska – nivå.

Ingen fjärrstart Dörr öppen

ERS uteblev då en dörr/bakluckan inte var stängd.

Ingen fjärrstart Motorhuv öppen

ERS uteblev då motorhuven inte var stängd.

Ingen fjärrstart Bilen är inte låst

ERS uteblev då bilen inte var låst.

Ingen fjärrstart Nyckeln är i bilen

ERS uteblev då nyckeln fanns inne i bilen.

Avbruten ERS-funktion

Meddelande

Innebörd

Fjärrstart avstängd Växeln ej i läge P

ERS avbruten då växelväljaren inte är i P-läge.

Fjärrstart avstängd Föraren är i bilen

ERS avbruten p.g.a. att en person finns i kupén.

Fjärrstart avstängd Motorvarning

ERS avbruten p.g.a. felmeddelande från motor. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Ingen fjärrstart. Låg kylarvätskenivå

ERS avbruten p.g.a. felmeddelande från kylsystemet.

Fjärrstart avstängd Motorhuv öppen

ERS avbruten då motorhuv är öppen.

Fjärrstart avstängd Låg batterispänning

ERS avbruten då batterispänningen är för låg.

Fjärrstart avstängd Låg bränslenivå

ERS avbruten då bränslenivån är för låg.


Var detta till någon hjälp?