Larm

Larmsignaler

Uppdaterad 7/23/2018

Vid utlöst larm ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.

  • En siren ljuder under 30 sekunder eller tills larmet stängs av. Sirenen har eget batteri och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
  • Samtliga körriktningsvisare blinkar i 5 minuter eller tills larmet stängs av.

Var detta till någon hjälp?