Utforska din manual

V60
2016

City Safety

6 Resultat

City Safety™ – lasersensorn

Funktionen City Safety™ innehåller en sensor vilken sänder ut laserljus (se bild för sensorns placering). Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.

City Safety™ – begränsningar

Sensorn i City Safety är konstruerad för att upptäcka bilar och andra större motorfordon framför bilen och är oberoende av om det är dag eller natt. Funktionen har emellertid några begränsningar.

City Safety™

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

City Safety™ – handhavande

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

City Safety™ – symboler och meddelanden

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

City Safety™ – funktion

City Safety läser av trafiken framför bilen med en lasersensor monterad i vindrutans överkant. Vid överhängande risk för kollision kommer City Safety att automatiskt bromsa bilen, vilket kan upplevas som en kraftig inbromsning.