Utforska din manual

V60
2016

Körfältsassistans

10 Resultat

Körfältsassistans (LKA) – handhavande

Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några exempel:

Körfältsassistans (LDW)*

Uppgiften för Körfältsassistans (Lane Departure Warning) är att på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältsassistans (LDW) – funktion

Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans (Lane Departure Warning).

Körfältsassistans (LKA) – funktion

Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans (Lane Keeping Aid).

Körfältsassistans (LKA)*

Uppgiften för Körfältsassistans är att på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältsassistans (LKA) – begränsningar

Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

Körfältsassistans (LDW) – begränsningar

Körfältsassistans (Lane Departure Warning) kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

Körfältsassistans (LDW) – handhavande

Körfältsassistans (Lane Departure Warning) kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några exempel:

Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

I situationer där Körfältsassistans uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Körfältsassistans (LKA) – symboler och meddelanden

I situationer där Körfältsassistans uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.