Utforska din manual

V60
2016 Late

Kombiinstrument

14 Resultat

Kombiinstrument, digitalt – översikt

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Kombiinstrument – licensavtal

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare och är på engelska.

Eco guide & Power guide*

Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi. Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik.

Yttertemperaturmätare

Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.

Kombiinstrument

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Klocka

Klockans display syns i kombiinstrumentet.

Trippmätare

Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.

Menyhantering – kombiinstrument

Med vänster rattspak styrs de menyer som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Vilka menyer som visas är beroende av nyckelläget.

Bränslemätare för fordonsgas*

Modellvarianten Bi-Fuel har en separat bränslemätare för fordonsgas.

Symboler i display

Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler.

Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.

Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.

Kombiinstrument, analogt – översikt

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.