My Car

MY CAR – klimatinställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Menyalternativ klimatinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.

Klimatinställningar

Läs om

Automatisk fläkt Normal Hög Låg

Autoreglering

Återcirkulationstimer Av

Luftdistribution – återcirkulation

Automatisk avfrostning bak Av

Rutor och backspeglar – eluppvärmning

Automatisk stolsvärme förare Av

Eluppvärmda framsäten

Automatisk rattvärme Av

Eluppvärmning av ratten

Luftkvalitetssystem Av

Luftkvalitet – IAQS

Återställ klimatinställningar

Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.


Var detta till någon hjälp?