Utforska din manual

V60
2016 Late

Symboler och meddelanden

17 Resultat

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och meddelanden

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

BLIS – symboler och meddelanden

I situationer där BLIS (Blind Spot Information)- och CTA (Cross Traffic Alert)-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.

Start/Stop* – symboler och meddelanden

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Avståndsvarning* – symboler och meddelanden

Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

Meddelanden

Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.

City Safety™ – symboler och meddelanden

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability Control) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.

Symboler i display

Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler.

Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.

Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.

Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden

DAC kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.

Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon. Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:

Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

I situationer där Körfältsassistans uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Körfältsassistans (LKA) – symboler och meddelanden

I situationer där Körfältsassistans uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.