Låsning/upplåsning

Manuell låsning av dörr

Uppdaterad 7/23/2018

I vissa situationer måste bilen kunna låsas manuellt, t.ex. vid strömbortfall.

Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se Keyless Drive – upplåsning med nyckelblad .

Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället låsvred på respektive dörrs gavel som måste vridas om – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.

Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med BarnsäkerhetsspärrBarnsäkerhetsspärr .

Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärr.

Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.

OBS

  • En dörrs vridreglage låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
  • En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell Barnsäkerhetsspärr kan inte öppnas från vare sig utsida eller insida, se Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering. En bakdörr låst på det viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.

Var detta till någon hjälp?