Fjärrkontroll

Fjärrkontroll* – funktioner

Uppdaterad 7/23/2018

Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.

Knapp

Funktion

F = Bildskärm fram

L och R = Ej möjliga val.

Växla till navigation*

Växla till radio-källa (t.ex. AM)

Växla till media-källa (t.ex. Skiva, TV*)

Växla till Bluetooth® handsfree

Stega/spola bakåt, byta spår/låt

Spela/pausa

Stoppa

Stega/spola framåt, byta spår/låt

Meny

Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken

Navigera upp/ner

Navigera höger/vänster

Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa

Volym, minska

Volym, öka

0-9

Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning

Snabbval till favoritinställning

Information om aktuellt program, låt etc. Används även då det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i bildskärmen

Val av språk på ljudspår

Undertexter, val av språk på text

Text-TV*, på/av


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system