Ljud och media

Favoriter

Uppdaterad 7/23/2018

Koppla ofta använd funktion till FAV-knappen. Det är möjligt att koppla en funktion inom respektive källa i huvudkällorna radio, media, MY CAR och vid internetansluten bil webbläsaren. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV.

Koppla favorit

Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).

Välj källa (t.ex. AM, Bluetooth).

I källans normalvy, tryck OK/MENU och välj FAV-menyn.

Alternativt långt tryck på FAV-knappen, tills menyn visas.

Välj funktion i menyn att koppla till FAV.

När källan (t.ex. AM, Bluetooth®) är aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system