Menyöversikt

Menyöversikt – DVD-Video

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för DVD-Video.

Pop-up-meny DVD-Video

Tryck på OK/MENU då en videofil spelas för att komma åt pop-up-menyn.

Bildinställningar

Bildinställningar

Video-DVD meny

Ljud och media – hantera systemet

DVD-skivans meny

Uppspelning och navigering av DVD-Videoskivor


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system