Menyöversikt

Menyöversikt – hårddisk (HDD)

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för hårddisk (HDD).

HDD-meny

Läs om

Spela/Pausa

Hårddisk (HDD)

Mediasökning

Mediasökning

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Importera musik

Hårddisk (HDD)

Från skiva Från USB

Beroende på marknad.

Döp om/radera filer

Hårddisk (HDD)

Öppna
Döp om
Radera
Radera alla
Lagringsinformation

Hårddisk (HDD)

Använt utrymme:
Ledigt utrymme:
Kapacitet:
Spår:
Mappar:
Alternativ för FAV-knapp

Hårddisk (HDD)

Ingen funktion
Spela/Pausa

Hårddisk (HDD)

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system