Menyöversikt

Menyöversikt – webbläsare

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för webbläsare.

Webbläsare

Menyn visas i normalvyn för webbläsare om ingen flik är öppen.

Läs om

Ange adress

Webbläsare

Inställningar

Visar "Inställningsmeny webbläsare", se nedan.

Bokmärke 1 Bokmärke 2 osv.

Webbläsare

Pop-up-meny webbläsare

Tryck på knapp nummer 5 i mittkonsolen då en sida visas i webbläsaren för att komma åt pop-up-menyn.

Läs om

Tillbaka

Webbläsare

Framåt

Webbläsare

Uppdatera

Webbläsare

Stoppa

Webbläsare

Ny flik

Webbläsare

Stäng flik

Webbläsare

Zooma in

eller

Zooma ut

Webbläsare

Lägg till bokmärke

eller

Radera bokmärke

Webbläsare

Inställningar

Visar "Inställningsmeny webbläsare", se nedan.

Inställningsmeny webbläsare

Tryck på Inställningar i en av två ovanstående menyer för att komma åt inställningsmenyn.

Läs om

Bokmärken

Webbläsare

Bokmärke 1 Bokmärke 2 osv.
Döp om
Ändra ordning
Radera
Innehållsfiltrering

Webbläsare

Acceptera cookies

Webbläsare

Visa bilder
Blockera popup-fönster
Aktivera JavaScript
Textstorlek

Webbläsare

Stor
Medium
Liten
Rensa webbläsarens historik

Webbläsare

Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Lägg till/radera bokmärke

Webbläsare

Ny flik

Webbläsare

Stäng flik

Webbläsare


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system