Telefonbok

Telefonbok – söka kontakter

Uppdaterad 7/23/2018

Söka kontakter i telefonboken.

Söka med hjälp av teckenhjul.

Söka med hjälp av teckenhjul.

Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
Telefonbok

För att söka efter en kontakt tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj Kontakter.

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.

Fortsätt med nästa bokstav. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.

För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.

123/ABC

Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.

MER

Skifta till specialtecken med OK/MENU.

=>

Leder till telefonboken (3). Vrid TUNE för att välja en kontakt, tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.

Förnamn/Efternamn

Skiftar sorteringsordning i telefonboken.

Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.

Skriva med numeriska tangentbordet

Numeriskt tangentbord.

Numeriskt tangentbord.

Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla teckenSkrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk. under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

  • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
  • Radera/ångra med EXIT.

För att skriva en siffra, håll inne motsvarande sifferknapp.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system