Motor

Kylvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenVattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1., se förpackning.

OBS

Alla motorer finns inte på alla marknader.

V60

MotorMotorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.

Volym

(liter)

T2

B4154T5

8,3 (8,7Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T3

B4154T4

T3

B4154T6

T3

B4204T37

T4

B4204T19

T5/Bi-Fuel

B4204T11

T5

B4204T15

T5

B4204T41

T6 / T6 AWD

B4204T9

D2

D4204T8

8,9 (9,2Gäller bil med bränsledriven värmare.)

D2

D4204T20

D3

D4204T9

D4

D4204T14

D5

D4204T11

D4 AWD

D5244T21

8,9


Var detta till någon hjälp?