Alkolås

Alkolås* – förvaring

Uppdaterad 7/23/2018

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Förvara alkolåset i dess hållare.

Handenhetens förvaringsplats.

Handenhetens förvaringsplats.

  • Lossa handenheten genom att trycka isär överkanten på hållaren och alkolåset. Hållaren är flexibel och släpper då sitt grepp om alkolåset.
  • Förvara handenheten i hållaren när den inte används – då är den bäst skyddad. Återplacera handenheten i hållaren genom att skjuta in den i hållaren.

Var detta till någon hjälp?