Utforska din manual

V60
2016 Late

11 Resultat

kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi. Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik.

startbatteriet är urladdat kan bilen startas med ström från ett annat batteri.