Utforska din manual

V60
2016

Start och körning

11 Resultat

Eco guide & Power guide*

Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi. Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik.

Rattlås

Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låser upp eller låser.

Starthjälp i backe (HSA)*

Färdbromsen kan släppas inför igångkörning eller backning i en backe – funktionen HSA (Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.

Omkopplare för gasdrift*

För bilar med motoralternativet Bi-Fuel finns en omkopplare för att växla mellan gasdrift (CNG – Compressed Natural Gas) och bensindrift. Denna är placerad vid mittkonsolen.

Fyrhjulsdrift – AWD*

Med fyrhjulsdrift uppnås optimalt väggrepp.

Starthjälp med batteri

Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas med ström från ett annat batteri.

video

Avstängning av motor

Motorn stängs av med hjälp av START/STOP ENGINE-knappen.

video

Start av motor

Motorn startas respektive stängs av med hjälp av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINE-knappen.